Deklaracja dostępności Strona internetowa Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

Dostępność wejścia do budynku prowadzącego obsługę czytelnika

Do budynku w którym usytuowana jest wypożyczalnia i czytelnia prowadzi 2 wejścia wejście od ulicy Asłanowicza przez furtkę chodnikiem. Przed jednym z wejść do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed drugim wejściem dwa schodki.

Przed wejściami do budynków nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

W budynku są 2 windy osobowe. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na następujących poziomach:

Poziom 0 - Parter – wypożyczalnia, czytelnia, sala konferencyjna

Poziom 1 - 1 piętro – pracownia multimedialna

Schody są ogólnodostępne, wyposażone w poręcz z jednej strony.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie O

W budynku nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Dostępność wejścia do budynku administracyjnego

Do budynku w którym usytuowana jest administracja prowadzi 1 wejście wejście od ulicy Asłanowicza przez furtkę i chodnik. Po wejściu do budynku w odległości ok 2m znajdują się 2 schodki.

Przed wejściem do budynku nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia administracyjne

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się ona w sąsiedztwie budynku.

W budynku nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Filia w Łosicach, ul. Piłsudskiego 9

Dostępność wejścia do budynku

Filia mieści się na parterze i pierwszym piętrze Zespołu szkół nr 2 w Łosicach bez możliwości przejścia do biblioteki z budynku szkoły. Wejście do budynku od ulicy Piłsudskiego przez furtkę i chodnik. Lokal zajmowany przez bibliotekę częściowo dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Wejście na 1sze piętro po schodach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Lokal Filii dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w ograniczonym zakresie. Tylko parter (toaleta + obsługa) Schody są ogólnodostępne, wyposażone w poręcz z jednej strony. W budynku nie ma windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze znajduje się stanowisko do obsługi osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Filia w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3

Dostępność wejścia do budynku.

Do lokalu Filii prowadzi jedno wejście od ulicy Oleksiaka Wichury. Filia mieści się na parterze budynku. Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Schody i podjazd są ogólnodostępne, wyposażone w poręcze z obu stron.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toalet dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

W pobliżu wejścia do budynku, są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Filia w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23

Dostępność wejścia do budynku

Do lokalu Filii, prowadzi jedno wejście od ulicy ul. Piłsudskiego znajdujące się na bocznej ścianie budynku. Filia zajmuje pomieszczenia znajdujące się na parterze. Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Podjazd i schody z poręczami z obu stron

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się w okolicy lokalu zajmowanego przez bibliotekę.

W budynku nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

W pobliżu wejścia do budynku, są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Filia w Mińsku Mazowieckim ul Piłsudskiego 1A

Dostępność wejścia do budynku.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Piłsudskiego. Filia mieści się w piętrowym budynku w którym zlokalizowana jest także Miejska Biblioteka Publiczna na poziomach -1,0,1, filiz zajmuje poziom 2 zapewnia dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Podjazd i schody z poręczami z obu stron. Winda osobowa

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toalety dla osób niepełnosprawnych

W budynku nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Filia w Garwolinie ul. Kościuszki 51

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do lokalu Filii prowadzi jedno wejście od ulicy Piłsudskiego

Filia mieści się na wysokim parterze.

Przed wejściem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Przed wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia wypożyczalni, czytelni i łazienki

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.