Historia

Kalendarium Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach

1952 - powstaje Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna przy Inspektoracie Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Siedlcach

- pierwszym ryczałtowym kierownikiem Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej zostaje podinspektor szkolny - Antoni Sikorski

- księgozbiór liczył 256 książek, przeważnie o tematyce światopoglądowej

1957 - pierwszym kierownikiem pracującym na pełnym etacie zostaje Włodzimierz Mierzwa. Biblioteka przenosi się do samodzielnego lokalu przy mieszczącego się w budynku Kina Podlasie przy ul. Dzierżyńskiego

 - księgozbiór powiększa się o książki w charakterze depozytu przez ZNP w ilości 1400 egzemplarzy

1958 - kierownikiem biblioteki zostaje Wiesława Konopczyńska

1959 - biblioteka z końcem roku zostaje przeniesiona do budynku komitetu PZPR przy ul. Świerczewskiego 57

1960 - bibliotekarze odwiedzają szkoły odległe od Siedlec, wypożyczając książki koleżankom i kolegom

1961- księgozbioru przybywa, magazyn robi się coraz ciaśniejszy

1969 - biblioteka zarejestrowała 757 czytelników

1971 - kierownikiem zostaje Zofia Brzostek

1973 - biblioteka otrzymuje nowe lokum w adoptowanych pomieszczeniach przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Partyzantów 1

1975 - na podstawie Orzeczenia z dnia 9 sierpnia 1975 Urząd Wojewódzki w Siedlcach - Kuratorium Oświaty i Wychowania, powołano Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Siedlcach wraz z 5 bibliotekami powiatowymi w Garwolinie, Łukowie (terytorialnie podlegał województwu lubelskiemu), Mińsku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie

1984 - po 11 latach kolejna zmiana, przeprowadzka do siedziby budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, przy ul. Oskara Lange 6

1985 - dyrektorem biblioteki zostaje Lucyna Kiryluk

1987 - dyrektorem biblioteki zostaje Ewa Chyb-Konopczyńska

1992 - dyrektorem biblioteki zostaje Marzena Kowalczuk

1993 - pojawiają się pierwsze komputery w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, w specjalnym programie koleżanki przygotowują karty katalogowe

1994 - zmiana nazwy z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Siedlcach na Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach wraz filiami, które zmieniły nazwę na Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach Filia w Garwolinie, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie

1999 - w związku z reformą administracyjną organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach jest Zarząd Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a w wyniku zmian administracyjnych biblioteka utraciła filię w Łukowie na jej konto przyłączono bibliotekę w Łosicach

2001 - w wypożyczalni uruchomiono dla czytelników dwa stanowiska komputerowe

- biblioteka posiada swoją stronę internetową prowadzoną przez pracowników

- zmiana systemu komputerowego z MAK-a na Prolib

- obchody 50-lecia istnienia i nadania imienia Heleny Radlińskiej

2004 - biblioteka otrzymuje dodatkowe pomieszczenia po zlikwidowanym internacie i odbywa się remont generalny tych pomieszczeń

2006 - w księgozbiorze pojawiają się pierwsze audiobooki

2007 - w bibliotece zwiększa się księgozbiór zbiorów specjalnych i liczy 1450 egzemplarzy DVD, zbiór audiobooków wynosił 320 sztuk

2008 - w bibliotece powstaje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z bezpłatnym dostępem do internetu

- biblioteka dołącza do ogólnopolskiej akcji - Uwolnij książkę od zapomnienia czyli Bookcrossing

- promocja książki - „Biblioteki Publiczne na Podlasiu w XVIII-XX wieku", połączona ze spotkaniem autorskim Marzeny Kowalczuk

2009 - ukazuje się książka napisana przez nasze koleżanki - „Film w edukacji dzieci i młodzieży", dedykowana do nauczycieli i wychowawców

2012 - biblioteka obchodzi 60 lat istnienia z tej okazji zorganizowano wystawę upamiętniającą działalność placówki

2014 - w październiku tego roku otworzyliśmy bibliotekę w nowym miejscu czyli przy ul. M. Asłanowicza 2

2017 - zorganizowano uroczyste obchody 65-lecia istnienia biblioteki

2021 -powołano Dorotę Salamon na p.o. dyrektora biblioteki

2022 - Dorota Salamon zostaje dyrektorem biblioteki

2022 - biblioteka siedlecka liczy na chwilę obecną - 11289 czytelników

- w tym roku obchodzimy uroczystość 70-lecia Biblioteki Pedagogicznej w SiedlcachOprac. Anna Mirońsk
a