Solidarni z Ukrainą

 

 

Chcieliśmy zachęcić naszych użytkowników do uczestnictwa w projekcie „Mazowsze dla Ukrainy" - działanie Mazowieckie Kluby Integracyjne. Nasza placówka przystępuje do projektu wraz z innymi bibliotekami pedagogicznymi Mazowsza
i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach. Projekt finansowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy uczniów polskich i ukraińskich do współpracy z naszą placówką. Chcemy wspierać dzieci ukraińskie, pomóc im w aklimatyzacji i pokonywaniu bariery językowej w naszym środowisku poprzez zabawę, zajęcia plastyczne
i czytelnicze.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biblioteką tel. 25 644 17 16.


  

 

Filmy dla dzieci i młodzieży z lektorem lub napisami

Filmy fabularne z napisami ukraińskimi

Filmy fabularne ze ścieżka dźwiękowa w jęz. ukraińskim