Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie

Współpraca Zespołu SCWEW z partnerami projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Informacja o zbliżającej się konferencji w SCWEW w Węgrowie

Wkrótce otwarcie wypożyczalni SCWEW w Węgrowie

 Zapraszamy na konferencję inaugurującą projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)"

 Zajęcia modelowe w Niepublicznym Przedszkolu Delfinek w Sulejówku w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)"

 Wystąpienie przedstawicieli SCWEW w Węgrowie na IX Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej w Siedlcach

 Miejsce SCWEW w promowaniu edukacji włączającej

 Rady szkoleniowe przeprowadzone w placówkach objętych wsparciem przez SCWEW w Węgrowie

 SCWEW w Węgrowie zaprasza do udziału w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia

Udział przedstawicieli SCWEW w Węgrowie w konferencji w Świdniku

Specjalistyczne wsparcie realizowane przez SCWEW w Węgrowie

Edukacja włączająca szansą dla optymalnego rozwoju uczniów

Kampania społeczna zorganizowana przez SOSW w Węgrowie

Konferencja podsumowująca projekt zorganizowana przez ORE

 Konferencja podsumowująca projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)"