Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Biblioteka Pedagogiczna chcąc realizować swoje działania statutowe,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, rozpoczyna organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Pracownicy biblioteki są gotowi odwiedzić Państwa placówki w celu zaprezentowania swoich usług i możliwości wyszukiwania materiałów dydaktycznych i wychowawczych w zbiorach biblioteki. Możemy spotykać się z Państwem na radach szkoleniowych, zespołach samokształceniowych w innym dogodnym dla Państwa terminie.

W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt:

       Bożena Kosiorek, Marta Panufnik      tel. 25 792 23 46

 

W ramach wspierania pracy nauczycieli przygotowaliśmy już w swojej ofercie:

  - Zajęcia edukacyjne

  - Porady dla bibliotekarzy

  - Możliwość zamówienia bibliograficznego zestawienia tematycznego

 

W ramach współpracy ze środowiskiem:

  - prezentujemy nowości na radach pedagogicznych, zespołach samokształceniowych i konferencjach

  - promujemy różne inicjatywy nauczycieli prezentujemy prace np. malarskie nauczycieli

  - organizujemy spotkania autorskie z ciekawymi osobami